Connecting...

Corporate Health & Safety Advisor / Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch Corfforaethol

Posted 4 months ago by Isle of Anglesey County Council
Location
Contract Type Permanent
Salary Grade 6 £28,221 - £31,401
Sector Corporate HSE, Occupational Health & Hygiene
Posted 4 months ago
Apply by Monday, 1 July 2019

An exciting opportunity has arisen to join the Corporate Health & Safety team within the Isle of Anglesey County Council.  The successful candidate will provide an advisory function to the Council on all matters of safety, health, and welfare, under the direction of the Operations Manager (Health Protection) and play a leading role in ensuring that the Council complies with current and developing health and safety legislation and other recognised health and safety standards. 

Candidates will hold an Occupational Health & Safety NEBOSH Diploma or equivalent qualification in Health and Safety.

Candidates will have in depth experience in Health & Safety, covering all aspects within a Local Government setting.
 
Candidates should have excellent personal written, verbal and presentational skills with the ability to give articulate, comprehensive and persuasive presentations to a wide variety of audiences on complex matters. 

As the Isle of Anglesey County Council covers a significant geographic area the ability to travel within the area to attend appointments is required.

 

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â’r tîm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol, gyda C.S. Ynys Mon.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu swyddogaeth ymgynghorol i’r Cyngor ar bob mater diogelwch, iechyd, a lles, o dan gyfarwyddyd y Rheolwr Gweithredu  ( Gwarchod Iechyd), ac yn chwarae rhan arweiniol wrth sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch cyfredol ac unrhyw ddatblygiadau ac unrhyw safonau iechyd a diogelwch eraill cydnabyddedig. 

Bydd gan ymgeiswyr Ddiploma Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol NEBOSH neu gymhwyster Iechyd a Diogelwch sy’n cyfateb. 

Mae profiad trylwyr o Iechyd a Diogelwch yn cynnwys pob agwedd mewn maes Llywodraeth Leol yn hanfodol.
 
Bydd gennych sgiliau ysgrifenedig, llafar a chyflwyno personol rhagorol ac yn gallu rhoi cyflwyniadau eglur, cynhwysfawr ac argyhoeddiadol i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd ar faterion cymhleth. 

Gan fod Cyngor Sir Ynys Mon yn ardal ddaearyddol fawr, mae’r gallu i deithio o fewn yr ardal i fynychu apwyntiadau yn ofynnol.